De 1e KRO Radio uitzending.

Naar aanleiding van de tweede serie van DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND, waarin de eerste KRO radio-uitzending werd gememoreerd – een belangrijk gebeuren in katholiek Nederland dat Willy van Hemert in het verhaal verwerkte – maak ik even een zijsprongetje van TV naar Radio. Per slot van rekening liggen daar ook mijn "roots". Ik kreeg tevens de gelegenheid om die uitzending in de eerste gidsen bij de KRO op te zoeken. Hier een overzichtje van de eerste gids, tot de 1e radio-uitzending van de KRO.

“De R.K. Radiogids” van 1 mei 1925 is de eerste gids. Het nummer werd gratis verzonden aan “de leden der bestaande R.K. Radio-Vereenigingen, aan de honderden R.K. Radio-Amateurs in den lande, die in antwoord op onze advertenties om toezending verzochten, aan radiofabrikanten en –handelaren alsmede aan 1100 ons bekende adressen van radio-kleinhandelaren”.
Anderen konden het nummer kopen voor 15 cent of een jaar-abonnement nemen van 3 gulden 50. Je kreeg dan elke 14 dagen een nummer van dit blad door de bus.

Het eerste nummer van “De R.K. Radiogids” kreeg als ondertitel mee: “officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van R.K. Radio Vereenigingen en van den Katholieke Draadloozen Omroep”. Het was een mengeling van puur technische artikelen, waarin o.a. werd uitgelegd hoe je zelf een radio kon maken, verenigingsgegevens en artikelen waarom er een K.R.O moest komen. Titels zoals: “Waarom een Bepaald-Roomsche Omroep” en "Waarom een Nederlandsche R.K. Radio-Vereeniging”.

In ieder geval was het eerste nummer ook al een echt programmablad waarin een “Lijst van Hoorbare Stations” stond, en dat waren er al heel wat in 1925, veel Engelse en Duitse zenders, maar ook Lyon, Madrid, Breslau, Rome, Parijs, enz.  Nederlandse zenders waren er ook al. Met name Radio Bloemendaal (364 meter), Amsterdam (Vaz Dias, op 2000 m) en natuurlijk Hilversum op 1050 m. De vermelding van Hilversum was:

6.00 – 8.00    Vóór-avondconcerten (tijdelijk)

8.10 – 10.15  concert

6.00 – 7.00    kinderuur, alleen op Maandag

8.00 – 10.00  Chr. Radio-omroep, alleen op Woensdag

7.00 – 8.00    Lezing, alleen op Vrijdag.

Brussel (Radio Belgique) op 2565 m, had elke dag uitzendingen en ook die werden in de eerste R.K. Radiogids vermeld.

Het 2e nummer bevatte de ontwerpstatuten van R.K. Radio-Vereeniging Amsterdam (!). Daarin werd de dag van de oprichting genoemd: 24-februari-1925. Er stond nu geen lijst van “hoorbare stations” in en ook geen programma’s, maar wel veel technische informatie, verenigings-artikelen en advertenties die ook in het eerste en in latere nummers stonden, o.a. van gloeilampenfabriek “Radium” (die aanbood radiolampen te repareren !), ontvangapparaten van Isaria-Caruso (Amsterdam-Sloterdijk), diverse radiohandelaren en natuurlijk een paginagrote advertentie van Philips, die “de beste lamp voor laagfrequentie versterking” aanbood, de B406.

Bladerend door de eerste nummers van de gids kom je interessante artikelen tegen, bijv. op de 1e pagina van gids nr. 9 (blz. 133, want de nummering liep door) over “Radio-Omroep-Amsterdam en Nationale Omroep ”. De ROA was opgericht met als doel Amsterdam, als hoofdstad van Nederland, van een zender te voorzien, net als in Londen, Brussel, Parijs, Berlijn, Madrid, enz. het geval was. Wat daar van terecht kwam weten we inmiddels.

Programmagegevens van de diverse buitenlandse zenders komen we om de zoveel nummers weer tegen. Uiteraard die van de Hilversumsche Draadlooze Omroep (H.D.O.), maar ook uitgebreide programmagegevens van de zender Chelmsford op 1600 m. Chelmsford verdween al snel weer, maar daar kwamen de gegevens van Daventry, Parijs en Munster voor in de plaats.

In gids no. 15 (13 november 1925) werd op blz, 229 de eerste uitzending van de Katholieke Radio Omroep (K.R.O.) aangekondigd door L.H. Perquin, O.P.


Een week later, op 20 november dus, kwam er een extra gids uit (nummer 15A). De ondertitel van de R.K. Radiogids was ook veranderd in:

Officieel orgaan van den Nederlandsche bond van R.K. Radio Vereenigingen en van den Katholieke Radio Omroep”. 

In dat nummer werd het eerste K.R.O. -programma vermeld. Het was “De eerste Officieele Avond".

 

 

het programma >

Dat was het programma waar pastoor Paulus Lumens, die voor de speciale gelegenheid diverse andere dorpsbbewoners had uitgenodigd, naar luisterde in aflevering 16 van DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND.

Uiteindelijk werd de naam van de gids veranderd in “Katholieke Radio Gids”, maar dat was pas twee-en-een-half jaar later, 7 jannuari 1928. Het was toen al een echte omroepgids, met de Hilversumse programma’s van V.A.R.A., N.O.V., A.N.R.O., V.P.R.O., K.R.O. en N.C.R.V.  Het stond per zender ingedeeld, Hilversum (op 1060 m) en Huizen (1840 m “en na 6 uur n.m. 1950 m”). Uiteraard werden ook diverse buitenlandse zenders genoemd. Radio Bloemendaal stond er natuurlijk in, want die bestaat ook nog steeds (sinds 1924) en De Bilt had op 1100 m uitzendingen van het weerbericht, 4 per etmaal.

Algemene KRO-site Omroepdatabank (KRO) Studio Magazine (KRO) Mikro Gids (KRO)
Terug naar  DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND