Drie
Up TV-series Een Twee Drie

 

Volgens de legende was Robin Hood de zoon van de edelman Robert Fitzooth of Locksley, de Graaf van Huntingdon. Toen zijn vader aan de zijde van koning Richard I aan de kruistochten meedeed, zorgde zijn oom voor hem. Maar zijn vader overleed en de oom, die zelf Graaf van Huntingdon wilde worden, gaf het kind weg aan de houtvester Gilbert Hood en zijn vrouw, die zelf geen kinderen konden krijgen.

Als zoon van de houtvester leert Robin het bos kennen, maar komt daar al gauw in conflict met de overheid, omdat Sherwood een Royal Forest is en bedoeld als privé-jachtterrein voor de koning. De zogenaamde "verderers" dragen zorg voor de toestand van die bossen en "regeerden" met harde hand. Om de bossen uit te breiden deinsten ze er niet voor terug boerderijen in brand te steken en de bewoners weg te jagen. Wie betrapt werd op het doden van een "koninklijk" hert, kon uiteindelijk z'n leven verliezen. Dit is een thema dat regelmatig in vrijwel alle series van Robin Hood voorkomt.
Robin groeide op als een vrijbuiter, maar volgde uiteindelijk zijn oom op als Graaf van Huntingdon. Hij stond aan de kant van Richard, hoewel sommigen dat ook in twijfel trekken. In ieder geval was hij tegen Prince John, die oor had naar alles wat hij tegen Robin kon gebruiken. Toen Robin weer in conflict kwam met de "verderers", kreeg John zijn kans en verklaarde Robin vogelvrij.

Hij sluit zich aan bij een groep andere vogelvrij-verklaarden en ze leven van de jacht op "Royal Deer", eigenlijk bezit van koning Richard. Robin zweert dat hij Richard vergeving zal vragen zodra hij in de gelegenheid is. Ze beroven rijke koopmannen om de armen te helpen. En daarmee komt hij in conflict met de Sheriff van Nottingham, die de belasting gebruikt om John aan de macht te helpen.
Als King Richard terugkeert van de derde Kruistocht, zet hij Prins John buitenspel en schenkt hij Robin Hood en zijn mannen gratie.

In Edwinstowe trouwen Robin, die weer Graaf van Huntingdon is, en Marian en gaan op Locksley wonen. Maar Richard komt in 1199, na 10 jaar geregeerd te hebben, in Frankrijk om het leven en wordt opgevolgd door John. Robin moest uit Locksley Hall vluchten en werd voor de derde keer Robin Hood.

In de legende komen regelmatig de namen Huntingdon en Locksley voor. Huntingdon bestaat, weliswaar niet in Nottinghamshire, maar toch niet ver weg. De naam Locksley is een groter probleem: het is nergens te vinden. Loxley, met een x, wèl ! In Staffordshire, een naburige provincie.

In de Engelse TV-serie ROBIN OF SHERWOOD uit 1984 heeft de bedenker Richard Carpenter, bekend van onder andere de serie CATWEAZLE, zijn Robin Hood dan ook Robin of Loxley genoemd. Deze serie is sterk afwijkend van de films en andere series die we van Robin Hood kennen. Vooral één element in deze serie is opvallend: de mystieke sfeer.

De provincie Staffordshire, waar de naam Loxley (met een x) voorkwam, kent ook de merkwaardige "Hunter's Horn Dance", die elk jaar plaats vindt op de eerste zondag na 4 September in het plaatsje Abbots Bromley en uniek is in Europa. Het is ook oud, want de mannen, dragen rendiergeweien op het hoofd, een dier dat ruim 1000 jaar geleden uit Groot Brittannië verdween. De zes rendiergeweien worden in de plaatselijke kerk bewaard. Het wordt wel gezien als een vruchtbaarheidsdans, wat verklaard wordt uit het feit dat er een als vrouw verklede man aanwezig is, die Maid Marion wordt genoemd. Een andere figuur, in het groen, doet denken aan Robin Hood. Men denkt ook wel dat de dans ouder is en dat de zes rendiermannen, drie in het wit en drie in het zwart, die met elkaar in gevecht komen, een symbool is van het gevecht tussen goed en kwaad, licht en duisternis, zomer en winter. Er wordt ook wel eens gezegd dat Robin Hood helemaal geen mens was, maar een fee, waarbij niet alleen de naam Robin past, maar ook de kleur groen.

Hierbij past ook Herne, de jagersgod, die in de serie van Richard Carpenter een belangrijke rol speelt: hij is het die Robin Hood op zijn lot wijst. In de serie ROBIN OF SHERWOOD speelt de magie een belangrijke rol.

"In the days of the Lion spawned of the Devil's Brood, the Hooded Man shall come to the forest. There he will meet Herne the Hunter, Lord of the Trees, and be his son and do his biding. The powers of Light and Darkness shall be strong within him. And the guilty shall tremble".

openingstekst van de serie.

In de pilot, in Nederland als twee afleveringen uitgezonden, redt Robin de mooie Lady Marion (!) van de satanist Baron Belleme. Hij komt ook in het bezit van een zilveren pijl, een magisch object. In de aflevering wordt Robin of Loxley, Robin in the Hood, Herne's zoon. Behalve het gebruik van allerlei Robin Hood verhalen, gebruikt Carpenter ook feitelijkheden, zoals de slachting van Joden in York - het was de tijd van de Kruistochten en het antisemitisme was groot. Ook de magie komt hier weer om de hoek kijken in de vorm van de krachten van de Joodse geheime leer: de Kaballah.

Maar er is nog een verrassende ontwikkeling in de serie: Robin Hood gaat dood aan het einde van het het tweede seizoen (de 11e aflevering, als je de pilot als 1 aflevering telt).
Het gaf in de eerste plaats de kans aan acteur Michael Praed om een rol te aanvaarden in de Amerikaanse serie DYNASTY, waarin hij Prins Mince van Moldavië ging spelen - in mijn ogen niet direkt een vooruitgang, maar je moet het ook van zijn kant bekijken.

Maar Robin komt terug, waarmee Richard Carpenter handig gebruik maakt van de dubbele identiteit van Robin Hood: een onbekende man in een kap, die zich Robert of Huntingdon noemt, wordt de nieuwe zoon van Herne, maar zal zich eerst moeten bewijzen tegenover Robin of Loxley's oude kameraden. De acteur die de taak kreeg om als Robin Hood ook geaccepteerd te worden bij de kijkers, was Jason Connery, de zoon van Sean Connery. Sean speelde ooit zelf Robin Hood in de film "Robin And Marian". In 1991 speelde Sean Connery ook in de film "Robin Hood: Prince of Thieves", maar dit keer als King Richard.

Koning Richard komt ook in ROBIN OF SHERWOOD voor, maar Richard speelt daar een dubieuse rol. Het zou aardig geweest zijn als Carpenter in zijn serie helemaal niet de namen van John of Richard gebruikt zou hebben, aangezien de legende spreekt over prins Edward als: "Edwarde, our comly kynge". Als het koning Edward I, die regeerde van 1272 tot 1307, zou zijn geweest die Robin vergeving schonk, dan zou op dat moment Henry III koning zijn geweest en die regeerde vanaf 1216: 56 jaar lang. Robin Hood leefde dus later dan tijdens Richards koningschap of hij bestond uit meerdere personen, een gegeven dat in ROBIN OF SHERWOOD wordt gebruikt door hem door twee verschillende mensen te laten spelen. Je kunt je ook voorstellen dat de bende van Robin Hood later door verschillende mannen zou zijn geleid.

In de legende gaat Robin Hood óók dood. Hij wordt ziek en verzwakt naar Kirklees (of Kirk Leys) Priory bij Huddersfield gebracht, waar de abdis (volgens sommige bronnen) zijn tante was. 
Zij behandelt hem volgens de oude methode: aderlating. Maar zij verraadt hem, sluit hem op  en laat hem doodbloeden.
Robin weet met een laatste krachtsinspanning met een hoorn de aandacht te trekken van Little John, maar het is al te laat. Little John zweert om de abdij tot de grond toe te verwoesten, maar Robin weerhoudt hem ervan: het was tegen zijn principe om geweld te gebruiken tegen vrouwen.
Vanuit zijn doodsbed, via een open raam, schiet hij een pijl af en geeft opdracht om hem te begraven op de plek waar de pijl neerkomt.

"Where this arrow is taken up,
There shall my grave digg'd be".

Little John begraaft Robin in het bos, op de plek waar hij de pijl vindt en plaatst een steen met inscriptie. Na vele jaren verdwijnt de inscriptie en een tweede wordt daarvoor in de plaats gebracht:

"Underneath this little stone, lies Robert, Earl of Huntingdon;
 No other archer was so good, and people called him Robin Hood.
 Such outlaws as he and his men will England never see again".

De laatste ontwikkelingen rond Robin Hood spelen zich af rond de opgravingen van een kasteel in de buurt van Sheffield, Bolsterstone, ca 85 kilometer van Sherwood Forest.
Een onderzoeksteam onder leiding van Steve Moxon van de Universiteit van Sheffield beweert dat de woonplaats van Robin Hood in het graafschap Yorkshire ligt en niet in het woud rond Nottingham.

Robin Hood wordt ook wel eens als "Earl of Huntingdon" beschreven. De connectie met het graafschap Huntingdon brengt Robin dan weer verder in verbinding met Siward en zijn zoon Waltheof, beide Earls van Huntingdon. Dit ligt niet ver van Loxley en hoewel het valt te betwijfelen of Robin Hood zelf graaf was - pas in later tijden is Robin van adellijke afkomst gemaakt - zou het wel kunnen dat hij in die omgeving leefde. Uiteraard is Sherwood Forest niet in de buurt, maar dat wil niet zeggen dat de "outlaw" Robin Hood niet daar naartoe gevlucht kan zijn.
Het is in ieder geval een feit dat de vele legenden zich afspelen rond Nottingham.

Er zijn echter zeer veel theorieën rond Robin Hood.
Er is één auteur (weet niet meer wie) die Robin Hood als "Earl of Huntington" (= Huntingdon) identificeert, wiens werkelijke naam Robert Fitzooth (Filii Ooth, veranderd in Hood) was en die afstamde van Gilbert de Gaunt, de graaf van Ryme and Lindsey. 

== EINDE VAN DEZE AFLEVERING ==